Adam Błachowicz

Autor: admin
Kategoria: 3 edycja Mam talent, Uczestnicy Mam talent 3

adam błachowicz
Tańczył locking i poping jak twierdził Prokop.
Krótkie i zdecydowane 3 x TAK
Dalej…